Architektura zewnętrzna

kostka granitowa

schody granitowe 1

schody granitowe 2

kostka granitowa

kostka granitowa 2

fasada budynku z piaskowca

fasada budynku z piaskowca 1

fasada budynku z łupka

fasada budynku z łupka 1